Puro Mangkunagaran, atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya>

KGPAA Mangkunegara IX Wafat

LAYU-LAYU

Bismillahirrohmanirrohiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Innalillahi Wainna Ilahi Roji’un

Ngaturi uninga bilih sampun murud ing kaseden jati, kundor inga lam kelanggengan kanthi tentrem, rikala dinten Jum’at

Legi, suryo kaping 13 Agustus 2021 wanci jam 02.50 WIB, gerah jantung wonten ing nDalem Jakarta.

Sampeyan-Dalem Ingkang Jumeneng

KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO MANGKUNAGORO KAPING IX

(dumugi yuswo: 70 warsa)

Layon badhe kaleremaken wonten ing Kagungan-Dalem nDalem Ageng Puro Mangkunegaran

Selajengipun badhe kasarekaken winten ing Kagungan-Dalem Astana Girilayu, Matesih, Karanganyar

Bidahal saking Kagungan-Dalem nDalem Ageng, Puro Mangkunegaran Surakarta, ing dinten Minggu Pon, suryo kaping

15 Agustus 2021 wanci jam 10.00 WIB.

Nyuwunaken pangapunten sedaya kalepatanipun sawarga rikala sugengipun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puro Mangkunegaran, 13 Agustus 2021

Ingkang Nandhang Sungkowo

Prameswari-Dalem

GUSTI KANJENG PUTRI MANGKUNAGORO IX

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*