Puro Mangkunagaran, atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya>

Sugeng Ambal Warsa Kaping 26 Warsa S.I.J. K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X

Ngaturaken kawilujengan awit Tingalan Wiyosan Dalem ingkang kaping 26 warsa, Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkoenagoro ingkang kaping X

Sugeng Ambal Warsa Kaping 26 Warsa S.I.J. K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*