Puro Mangkunagaran, atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya>

Tatacara Miyosipun Pusakadalem 1 Suro Dal 1951

Tatacara Miyosipun Pusakadalem 1 Suro Dal 1951

Dinten Rabu Pon malam Kamis Wage

Utawi suryo kaping 20 malem 21 September 2017

 

ANGKA

WANCI TABUH

KATRANGAN

1.

19.00 WIB

Miyosdalem SIJ Mangkunagoro IX sekalian Garwadalem kadherekaken para sederek-sederek dalem lajeng lenggah ing Paringgitan sisih kilen.

Ingkang kepareng mapag:

1.     KPH Drs. Cuk Susilo MPA.

2.     KRMH Tommy D. Setiomo

2.

19.10 WIB

Saking panitia, KRMT Lilik P. Tirtodiningrat munjuk ing Ngarsodalem nyuwun palilah dalem bilih Kirabing Pusaka dalem badhe kawiwitan

3.

19.15 WIB

Miyosipun Pusaka Dalem

Ingkang kepareng mapag Pusaka dalem:

1.    KRMT Hudhoko Aristo, S.Sos. MBA.

2.    RMT Agus Surendra

 

Pusaka dalem badhe kamiyosaken saking kamar Kyai katindakaken dening MNg. Riyadi Dwi Putranto

 

Ingkang kepareng ngampil:

Panongsong Pusaka dalem MNg. Suparman

4.

19.30 WIB

Palapuran cucuking lampah GPH Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo

Badhe bidhalipun Pusaka dalem wonten ing undhak-undhakan Bangsal Tosan.

5.

19.35 WIB

Pangandikadalem SIJ Mangkunagoro IX dumateng cucuking lampah Pusaka dalem supados kakirabaken hanyarengi tangal warsa 1 Suro Je.

6.

20.40 WIB

Sakdumuginipun Bangsal Tosan lajeng kakondoraken dumuginipun Pendhapi sisih kidul dipun papag Ngarsodalem SIJ Mangkunagoro kaping IX ssaperlu nampi pasrahan saking cucuking lampah bilih kirabing Pusaka dalem sampun kalampahan.

7.

20.50 Dawuhdalem bilih Pusaka dalem supados kakonduraken lumebet dateng kamar Kyai Katindakaken dening MNg. Riyadi Dwi Putranto

Cathetan:

  1. Ageman:

Kakung                    : Cara jawi jangkep dasar cemeng (hitam) Dhuwungan

Putri                        : Cara jawi nyampingan Ukel tradisi Jawa cunduk penyu

  1. Ingkang kagungan Samir kasuwun mugi kaasta
  2. Sak dangunipun kirab dipun prayogekaken mboten ngagem Cenela (selop).
  3. Sak lebetipun prosesi kirab mboten dipun parengaken ginakaken ponsel (hp).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*