Puro Mangkunagaran, atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya>

Tatacara Wilujengandalem Saha Pahargyan Tingalan Wiyosan Jumenengandalem SIJ Mangkunagoro IX Jangkep 30 Warsa

Tatacara Wilujengandalem Saha Pahargyan Tingalan Wiyosan Jumenengandalem

SIJ Mangkunagoro IX Jangkep 30 Warsa

Ing Dinten Jumat Pahing Tanggal 9 Sura Dal 1951

utawi Suryo kaping 29 September 2017

 

ANGKA

WANCI TABUH

KATRANGAN

1.

09.00

Pambuka saking Pambiwara

2.

09.10

Miyosdalem SIJ Mangkunagoro IX saha Garwadalem kadherekaken putra-putridalem saha sedherekdalem tumuju ing Dalem Ageng.

Ingkang kepareng mapag miyosdalem:

1.     KPH Drs. H. Cuk Susilo, MPA.

2.     KRMT Hudoko Artisto, S.Sos.MBA

3.

09.15

Pangarso Panitia, KRMT Lilik P. Tirtodiningrat munjuk ngarsadalem bilih lampahing wilujengandalem pengetan jumenengandalem jangkep 30 warsa kawiwitan.

4.

09.20

Ujub wilujengandalem

5.

09.25

Tumapaking wilujengandalem

6.

09.40

Adicara Sungkeman

7.

09.55

Jengkardalem SIJ Mangkunagoro IX saha Garwadalem, kadherekaken putra-putradalem saha sedherekdalem tumuju ing Pendhapi Ageng.

8.

10.05

Beksan Bedhaya Anglir Mendung

9.

10.50

Pasugatan 1

10.

11.05

Atur kasugengandalem hanyarengi Pengetan Jumenengandalem jangkep 30 warsa. Saking wakiling para sentanadalem, narapraja, abdidalem tuwin sadaya kerabat Mangkunegaran.

11.

11.15

Tumapaking adicara Wisudan

12.

11.35

Pasugatan 2

13.

11.50

Jengkardalem SIJ Mangkunagoro IX kalajengaken nampi atur kasugengandalem saking para rawuh.

14.

12.00

Panutup

Lampahing adicara wilujengandalem Pengetan Jumenengandalem jangkep 30 warsa sampun paripurna.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*